Aktualności

Zaproszenie do projektu odkrywam kompetencje - podejmuję inicjatywy

Zaproszenie do projektu odkrywam kompetencje - podejmuję inicjatywy

05.04.2019, Administrator

  ODKRYWAM KOMPETENCJE – PODEJMUJĘ INICJATYWY   Projekt „Odkrywam kompetencje – podejmuję inicjatywy” realizowany jest  przez Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU (Lider...

 

ODKRYWAM KOMPETENCJE – PODEJMUJĘ INICJATYWY

 

Projekt „Odkrywam kompetencje – podejmuję inicjatywy” realizowany jest  przez Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU (Lider Projektu) oraz Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu i Małopolski Ośrodek Fundacji Praesterno (Partnerów  Projektu) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.4. Młodzież solidarna w działaniu.

Projekt dedykowany jest osobom młodym (18-29 lat) zamieszkującym Małopolskę, nie angażującym się społecznie. Jego celem jest zwiększenie kompetencji społecznych i umiejętności zarządzania karierą – będących kluczowymi i niezwykle cenionymi przez pracodawców na współczesnym rynku pracy.

Przewidziany jest dla 120 osób w 4 edycjach, czas trwania projektu to 2 lata, od lutego 2019 r. poczynając. Średni okres uczestnictwa danej osoby w projekcie to ok. 9 miesięcy.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez opracowanie i realizację indywidualnej ścieżki rozwoju/udziału w projekcie, obejmującej: szkolenia grupowe z komunikacji, w tym komunikacji międzykulturowej,  coaching kariery, indywidualne spotkania z opiekunem, udział w inicjatywach wolontariackich i projektach społecznych.

 

Dla kogo?

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18 - 29 lat, zamieszkujących województwo małopolskie, nieaktywnych społecznie (aktywność społeczna - działalność w charakterze członka lub wolontariusza w organizacji działającej na rzecz dobra publicznego, takiej jak stowarzyszenie, fundacja, koło naukowe, organizacja kościelna itp.; a zatem Uczestnikami/czkami projektu mogą się stać osoby niezaangażowane w tego typu aktywności). W projekcie mogą wziąć udział osoby pracujące, uczące się, bezrobotne.

W szczególności do projektu zapraszamy (dodatkowe punkty przy rekrutacji):

a) osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy, nieaktywne zawodowo, lub pracujące na podstawie umowy cywilnoprawnej;

b) osoby uczące się /studiujące na ostatnich 2 latach danego szczebla edukacji;

c) osoby opuszczające pieczę zastępczą;

d) osoby mieszkające w mniejszej miejscowości, uczące się i chcące pracować w dużym mieście;

e) osoby z orzeczoną niepełnosprawnością.

 

Korzyści z uczestnictwa

 • odkrycie własnego potencjału,
 • poznanie interesujących osób i zbudowanie sieci kontaktów,
 • rozwój kompetencji społecznych,
 • udoskonalenie umiejętności współpracy w grupie, większa swoboda poruszania się w nowych środowiskach  i  zespołach,
 • otrzymanie certyfikatu potwierdzającego zdobyte umiejętności,
 • możliwość współtworzenia ciekawych projektów społecznych.

 

Ścieżka udziału w projekcie i oferowane wsparcie

Udział we wszystkich działaniach przewidzianych w Projekcie jest bezpłatny. Ścieżka udziału dla każdego Uczestnika/czki będzie trwać do 9 miesięcy i obejmuje następujące etapy:

Etap Irekrutacja

 1. wypełnienie formularza rekrutacyjnego (spełnienie wymogów formalnych);
 2. wypełnienie kwestionariusza samooceny oraz kwestionariusza kompetencji (ewaluacja początkowa);
 3. ogłoszenie listy rankingowej osób zakwalifikowanych do projektu.

 

Etap II planowanie i rozwój kompetencji społecznych

 1. zawarcie umowy - wstępne określenie ścieżki wsparcia indywidualnego;
 2. opracowanie we współpracy z opiekunem Indywidualnego Planu Rozwoju kompetencji społecznych;
 3. udział  w 4 modułach szkoleń: komunikacja interpersonalna, współpraca w zespole, przywództwo i kierowanie, komunikacja międzykulturowa;
 4. indywidualny i grupowy trening zarządzania karierą z certyfikowanym coachem;
 5. spotkania integrujące – wyjazdy i wyjścia, gra terenowa;
 6. szkolenie przygotowujące do podjęcia inicjatyw wolontariackich, budowanie postaw obywatelskich i zapoznanie z ideą wolontariatu;
 7. wizyta studyjna w organizacjach prowadzących wolontariat.

 

Etap III – podjęcie inicjatyw społecznych

 1. podsumowanie dotychczasowego udziału w projekcie oraz określenie dalszej ścieżki;
 2. wybór 1 z 4 ścieżek inicjatyw społecznych: wolontariat w NGO (15 os. na edycję), wolontariat akcyjny (5 os. na edycję), udział w projektach dla młodzieży (5 os. na edycję), udział w projekcie międzynarodowym(5 os. na edycję)
 3. realizacja min. 40 godz. wolontariatu (możliwość zwiększenia wymiaru godzin) dostosowanego do preferencji Uczestnika/czki, w inspirującym środowisku;
 4. warsztaty metodą Design Thinking  (dla połowy uczestników);
 5. ewaluacja końcowa: ponowne uzupełnienie kwestionariusza kompetencji i kwestionariusza samooceny;
 6. podsumowanie rozwiniętych kompetencji, wręczenie certyfikatów z opisem osiągnięć Uczestnika/czki.

 

Przez cały czas trwania Projektu Uczestnik/czka ma możliwość konsultacji i korzystania ze wsparcia indywidualnego doradcy rozwoju zawodowego i osobistego (doradca klienta).

Zajęcia projektowe odbywać się będą w Krakowie.

Nie przewiduje się zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia projektowe czy wolontariat.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać:

 • w Biurze Projektu:  ul. Kasprowicza 9a/1, 31-523 Kraków, godz. 9.00. – 15.00.
 • telefonicznie: 12 411 05 24
 • mailowo: plineu@plineu.org
 • na stronie Projektu: www.plineu.org

Galeria zdjęć

Pliki do pobrania

zostań
wolontariuszem
Znajdź
wolontariusza
Newsletter
Wydarzenia
październik 2020
pn wt sr cz pt so nd
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 -
- - - - - - -
Zobacz szczegóły »
Korpus Solidarności
Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu
ngo